About Us

VISI

Membentuk Generasi 'Ulama Ulum yang mampu menjadi wahana kecemerlangan dalam pelbagai aspek berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

MISI

Membuat timbang tara dalam setiap hal yang ingin dilakukan supaya selari dengan takuk agama.

Menggembleng tenaga dalam satu pasukan gerak kerja untuk menghasilkan buah fikiran berkualiti.

Menggerakkan minda yang positif ke arah perlaksanaan amal yang produktif.

Mendedahkan pengalaman berorganisasi dalam perlaksanaan gerak kerja kepada semua ahlul jamaah APIDS.

MOTO

"Brilliant Khairu Ummah"

No comments:

Post a Comment